Vijesti

Održani sastanci multisektorskih timova

U razdoblju od augusta do oktobra 2018. godine održavali su redoviti sastanci Multisektorskih timova za podršku djeci u kontaktu / sukobu sa zakonom iz Travnika, Banja Luke i Doboja.

Sastanci Multisektorskh timova imali su za cilj predstaviti najznačajnije aktivnosti Akcijskog plana 2018-2019 koji su realizirani u prethodnom razdoblju po sektorima djelovanja institucija uključenih u rad timova. Istovremeno je napravljen plan djelovanja za naredni kvartal i definirane prioritete u realizaciji aktivnosti. Posebna tema diskusije odnosila se na pitanje održivosti u radu timova i jasno definiranje uloga i odgovornosti nadležnih institucija koje sudjeluju u njihovom radu kroz usvajanje Poslovnika o radu.

Sastanak predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

 

Potpisan prvi protokol o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prestupništva u FBiH

05.09.2018. (TUZLA) Dokument su potpisali predstavnici pet resornih ministarstava i Biroa za ljudska prava Tuzla čija će sinergija osigurati poštivanje najboljeg interesa djeteta, principa restorativne pravde i najviših standarda zaštite prava djece. U izradi Protokola koristila se dobra praksa, stručna i tehnička podrška Biroa za ljudska prava Tuzla, koji je facilitirao potpisivanje sličnih sporazuma u oblasti zaštite prava djece i mladih u 10 lokalnih zajednica u BiH.

Potpisivanjem Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva Tuzlanski kanton prvi je u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je precizirao djelovanje svih nadležnih organa kada je u pitanju postupanje sa djecom u riziku ili u kontaktu sa zakonom. 

Osnovna svrha Protokola, kojeg potpisuju Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i Biro za ljudska prava Tuzla, formalizacija i preciziranje djelovanja i saradnje državnih organa, ustanova i organizacija na lokalnom i kantonalnom nivou, kada postupaju sa djecom u riziku ili djecom u kontaktu sa zakonom.

Promocija knjige ''Procjena i tretman maloljetnika prilikom izvršenja sankcije''

           

 

 

 

11.06.2018. godine (TUZLA) i 18.06.2018. godine (SARAJEVO) održana je promocija knjige koja nosi  naziv ''Procjena i tretman maloljetnika prilikom izvršenja sankcije“,  autora Melihe Bijedić, Ranka Kovačevića, Lejle Kuralić-Čišić, Edina Muftića i Denisa Husića.

Knjigu su predstavili prof. dr. Nijaz Karić i prof. dr. Elvis Vardo

Knjiga ''Procjena i tretman maloljetnika prilikom izvršenja sankcije'' se na sistemski način bavi pitanjem procjene za adekvatan tretman  maloljetnih prestupnika. S obzirom da se na području Bosne i Hercegovine i regije vrlo malo istraživalo i pisalo o ovoj temi, ovo je vrijedno edukativno štivo. 

Ova knjiga je nasala u okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske