Vijesti

Postinstitucionalna podrška - izazovi i mogućnosti za razvoj i pilotiranje programa u FBiH

U okviru UNICEF projekta "Pravda za svako dijete", Biro za ljudska prava Tuzla organizirala je  edukativnu radionicu pod nazivom " Postinstitucionalna podrška - izazovi i mogućnosti za razvoj i pilotiranje programa u FBiH"

Svrha radionice, namijenjene stručnjacima i profesionalcima koji dolaze u kontakt s maloljetnicima u izvršenju mjera / kazni i nakon otpusta iz ustanove za izvršenje, odnosili su se na unapređenje koordinacije i komunikacije između nadležnih institucija i  stvaranje uvjeta za nastanak programa rada koji bi omogućio uspješnu  reintegraciju djece i mladih.
 

Kroz prezentacije i interaktivni rad, učesnici su imali priliku razmijeniti informacije i znanja vezana za procedure i postupanja unutar sadašnjih praksi tretmana i post-tretmana. Osim predstavljanja zakonskog okvira za postupanje, poseban naglasak je stavljen na potrebu za uspostavom sveobuhvatnog, integrisanog načina  djelovanja svih uključenih institucija i organizacija u lokalnoj zajednici.

Na radionici je također predstavljen model postinstitucionalne podrške „SOS Dječija sela“, koji se odnosi na štićenike ustanova za brigu o djeci bez roditeljskog staranja, a koji, principjelno uključuje ostvarivanje prava i ispunjavanje potreba mladih u ključnim oblastima, od obrazovanja, preko stanovanja do zapošljavanja. Također je predstavljen program podrške za ekonomsko osnaživanje ugroženih kategorija mladih (program „YES“), kao jedan od resursa koji može biti korišten i u procesu postinstitucionalne podrške mladima koji napuštaju ustanove za izvršenje krivičnih sankcija.

Model podrške djeci i porodicama u kriznim situacijama (PGK) prezentirali su predstavnike IN Fondacije Banja Luka. Pojašnjeni su efekti ovog modela socijalne podrške, ne samo u polju ranih intervencija i rada s djecom u riziku, nego i unutar sustava pravosuđa i metode rada koji podrazumijevaju principe restorativne pravde.

Završna vježba uključivala je izradu planova podrške koja se odnosila na tri različita nivoa: nivo osobne razvijenosti, nivo primarne i šire obiteljske mreže te nivo užeg i šire zajednice (socijalne mreže).

Održana edukativna radionica predstavlja jednu od UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

 

Edukativne radionice za nastavnike iz osnovnih škola uključenih u Program sekundarne prevencije i jačanja životnih vještina djece

U okviru realizacije aktivnosti na stvaranju uslova za provođenje Programa, održane su radionice za nastavnike iz 13 osnovnih škola koje su obuhvaćene programom u školskoj 2018-2019. Radionice, na kojima je učestvovalo 117 nastavnika, održane su sa ciljem predstavljanja Programa kao i osnaživanja nastavnika i jačanja njihovih kapaciteta za preventivni rad sa učenicima.

U radu su korištene interaktivne metode, individualni rad, rad u paru, i plenarno, a učesnici su kroz vježbe i teorijski input  (Program sekundarne prevencije i Opservacija) prolazili kroz različite situacije i u diskusiji osvjestili važne aspekte opservacije  u školi i životu uopšte, a sve s ciljem stvaranja jasnije slike o tome šta sve podrazumijeva pojam opservacije a šta procjene, naročito kada je u pitanju rad sa učenicima. Naglašena je važnost objektvnosti u cijelom tom procesu, tj. važnost razumijevanja činjenice da tokom opservacije često dolazi do unošenja sopstvenih tumačenja i osjećaja, za koje ne možemo tvrditi da su tačni ili istiniti.

Učesnici radionica su iskazali zadovoljstvo realizacijom rezultatima, naglašavajući da su dobili potrebna pojašnjenja i informacije kada je riječ o samom Programu, ali i o njihovoj ulozi u istom. Smatraju da Program ima izuzetno važan zadatak i spremni su dati podršku njegovoj realizaciji u svojim školama.

Realizirane radionice predstavljaju jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Održani sastanci multisektorskih timova

U razdoblju od augusta do oktobra 2018. godine održavali su redoviti sastanci Multisektorskih timova za podršku djeci u kontaktu / sukobu sa zakonom iz Travnika, Banja Luke i Doboja.

Sastanci Multisektorskh timova imali su za cilj predstaviti najznačajnije aktivnosti Akcijskog plana 2018-2019 koji su realizirani u prethodnom razdoblju po sektorima djelovanja institucija uključenih u rad timova. Istovremeno je napravljen plan djelovanja za naredni kvartal i definirane prioritete u realizaciji aktivnosti. Posebna tema diskusije odnosila se na pitanje održivosti u radu timova i jasno definiranje uloga i odgovornosti nadležnih institucija koje sudjeluju u njihovom radu kroz usvajanje Poslovnika o radu.

Sastanak predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske