Vijesti

Sastanak Radne grupe u Banjoj Luci

09.09.2016. (BANJA LUKA) Redovni kvartalni sastanak Radne grupe o maloljetničkom pravosuđu održan je danas u Banjoj Luci, u prostorijama Centra za socijalni rad. Sastanku je prisustvovalo 12 članova Radne grupe.

U pauzi između dva sastanka realiziralo se niz aktivnosti iz Akcionog plana, prvenstveno vezanih za stvaranje uslova za provedbu vaspitne preporuke „uključivanje u rad bez naknade“. Istaknuta je i potreba opremanja prostorije u Poljoprivrednoj školi u kojoj bi boravili učenici putnici, odnosno opremi prostor sa odgovarajućom opremom i uređajima. U narednom periodu potrebno je ubrzati rad Radne grupe kako bi se realizirale aktivnosti u što većoj mjeri. 

Članovi Radne grupe će pokrenuti inicijativu za izmjene Zakona o osnovnom obrazovanju Republike Srpske u cilju omogućivanja uključivanja u redovne procese obrazovanja za sva maloljetna lica koja su bila spriječena da redovno pohađaju nastavu. Podršku ovoj inicijativi dala je i Gradska uprava Grada Banja Luka.

U narednim aktvinostima, Radna grupa će, zajedno sa predstavnicima Biroa za ljudska prava, organizirati radionicu na kojoj će biti usaglašen tekst Protokola o saradnji svih institucija uključenih u sekrtor maloljetničkog pravosuđa. Bit će kreiran i spisak svih institucija i preduzeća, kao i nevladinih organizacija koje će se uključiti u provedbu vaspitne preporuke „uključivanje u rad bez naknade“. Na kraju sastanka, Radna grupa je usvojila i operativni plan rada za naredni kvartal.

UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Sastanak Radne grupe u Doboju

13.09.2016. (DOBOJ) U Doboju je održan kvartalni sastanak radne grupe za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera. Sastanak je održan uz prisustvo većine članova radne grupe.

Tema sastanka bila je implementacija aktivnosti iz Akcionog plana Grada Doboj. Dogovoreno je održavanje zajedničke radionice i potpisivanje Protokola o saradnji relevantih aktera u maloljetničkom pravosuđu. Predstavljene su aktivnosti novog projektnog ciklusa u Doboju te je izrađen novi kvartalni akcioni plan. Na saastanku Radne grupe također su članovi podnijeli izvještaje o aktivnostima u proteklom kvartalu.

UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Posjeta predstavnika MUP-a USK MUP-u TK

posjeta mup tk

23.02.2016. (TUZLA) U sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ Biro za ljudska prava Tuzla je danas 23.02.2016. godine organizovao posjetu predstavnika MUP-a Unsko-Sanskog kantona na čelu sa policijskim komesarom Mujom Korčićem, MUP-u Tuzlanskog kantona. Delegaciju MUP-a USK-a primio je načelnik Sektora kriminalističke policije Nermin Alispahić sa saradnicima.

Cilj posjete je razmjena iskustava i dobre prakse iz oblasti maloljetničkog prestupništva, obzirom da su rezultati koje je Odjeljenje za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici MUP-a TK-a postiglo u 2015. godini (131 KD što je u odnosu na 2014. godinu smanjenje za 43,78%) najbolji u Federaciji BiH.

UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske