Vijesti

Posjeta predstavnika MUP-a USK MUP-u TK

posjeta mup tk

23.02.2016. (TUZLA) U sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ Biro za ljudska prava Tuzla je danas 23.02.2016. godine organizovao posjetu predstavnika MUP-a Unsko-Sanskog kantona na čelu sa policijskim komesarom Mujom Korčićem, MUP-u Tuzlanskog kantona. Delegaciju MUP-a USK-a primio je načelnik Sektora kriminalističke policije Nermin Alispahić sa saradnicima.

Cilj posjete je razmjena iskustava i dobre prakse iz oblasti maloljetničkog prestupništva, obzirom da su rezultati koje je Odjeljenje za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici MUP-a TK-a postiglo u 2015. godini (131 KD što je u odnosu na 2014. godinu smanjenje za 43,78%) najbolji u Federaciji BiH.

UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Sastanak Radne grupe u Doboju


09.02.2016. (DOBOJ) U Doboju je održan kvartalni sastanak radne grupe za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera. Sastanak je održan uz prisustvo većine članova radne grupe.

Tema sastanka bila je izrada operativnog plana implementacije Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera, koji je u oktobru 2015. godine usvojila Skupština grada.

Pored izrade akcionog plana na sastanku je razgovarano i o uključenju novih članova. U kratkom periodu će doći do izmjene rješenja radne grupe, ispred policije u grupu imenovana Dragana Rađa, pored Danijele Mikić iz gradske uprave uključena je Lidija Aladžić, iz Centra za socijalni rad pored Dejana Savića bit će dodata još dva člana, i ispred srednjih škola uključen je psiholog iz Ekonomske škole.

UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske