Vijesti

Radionica za predstavnike MUP-a Srednjobosanskog kantona

 

20.02.2017. (TRAVNIK) U sali Općine Travnik održana je edukacija o primjeni mjere policijskog upozorenja za ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova SBK. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva. Prilika je ovo bila i za razmjenu iskustava između predstavnika MUP-a SBK, MUP-a i Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.

Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Radionica za ovlaštena službena lica u Livnu

14.02.2017. (LIVNO) Radionice koje predstavljaju jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva nastavljene su i u Kantonu 10. Ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova u Livnu educirani su danas o načinu izricanja mjere policijskog upozorenja. Svrha ove edukacije, kao i programa koji se provodi, je jačanje sistema maloljetničkog pravosuđa u Bosni i Hercegovini i detaljno upoznavanje ovlaštenih službenih lica sa radnjama i mjerama propisanim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ove mjere predstavljaju alternativu vođenju krivičnog postupka za lakša krivična djela koja počine maloljetnici. U sklopu radionice upriličena je razmjena dobre prakse i iskustava između predstavnika MUP-a K10 i Tužilaštva i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.

Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Edukacija policijskih službenika u Mostaru

13.02.2017. (MOSTAR) Policijski službenici, ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova  Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ prisustvovali radionici o izricanju mjere policijskog upozorenja. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva. Prilika je ovo bila i za razmjenu iskustava između predstavnika MUP-a HNK, MUP-a i Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.

Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske