Vijesti

Edukacija policijskih službenika u Mostaru

13.02.2017. (MOSTAR) Policijski službenici, ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova  Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ prisustvovali radionici o izricanju mjere policijskog upozorenja. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, u okviru UNICEF programa ''Pravda za svako dijete'', provodi u deset regija u Bosni i Hercegovini, a kojim se nastoji ojačati sustav pravosuđa za maloljetnike i stvoriti uslovi za provedbu programa prevencije maloljetničkog prestupništva. Prilika je ovo bila i za razmjenu iskustava između predstavnika MUP-a HNK, MUP-a i Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona čije su predstavnice Edina Memišević i Melisa Vardo imale ulogu voditeljica radionice.

Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Predstavljena analiza porodičnih zakona i politika vezanih za nasilje nad djecom

 

23.02.2017. (SARAJEVO) Pred oko trideset profesionalaca, predstavnika civilnog društva, zakonodavne i izvršne vlasti predstavljena je danas publikacija „Pravna zaštita od nasilja - Analiza porodičnih zakona i politika vezanih za nasilje nad djecom u Bosni i Hercegovini“. Publikacija je izrađena  u okviru UNICEF projekta „Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa invaliditetom“ koji se provodi u Zapadnom Balkanu i Turskoj, a autorica iste je Lejla Hadžimešić, pravnica sa bogatim domaćim i međunarodnim iskustvom legislativne analize i rada na programima zaštite djece.

U uvodnom obraćanju, program koordinatorica Biroa za ljudska prava, Elizabeta Lukačević, istakla je da je glavni cilj ove aktivnosti, osim prezentacije sveobuhvatne analize i diskusije o njenim preporukama, osnaživanje međusektorske mreže partnera i interesnih grupa kako bi se što bolje odgovorilo na pitanja i izazove problema nasilja na d djecom i unaprijedilo bh zakonodavstvo i snage u tom pogledu.

Autorica publikacije, Lejla Hadžimešić, predstavila je ukratko metodologiju i najznačajnije preporuke iz iste. Na međunarodnom nivou, Bosna i Hercegovina (BiH) je potpisnica svih međunarodnih i regionalnih standarda koji se odnose na pitanje nasilja nad djecom. Na nacionalnom nivou, zbog fragmentirane strukture vlasti u zemlji i nedostatka jedinstvenog Zakona o djeci koji bi se primjenjivao širom BiH, pitanje nasilja nad djecom je pokriveno različitim propisima i na različitim nivoima vlasti.

Među najvažnijim preporukama ističu se: zabrana tjelesnog kažnjavanja, ujednačavanje kvalifikacija zlostavljanja i zanemarivanja djece te zaštita djece u digitalnom okruženju. Učesnici prezentacije složili su se da su najvažniji naredni koraci učvršćivanje mreže partnera i priprema mehanizama za unaprjeđenje zakonodavstva iz oblasti dječije zaštite u Bosni i Hercegovini. Naglašena je uloga Centara za socijalni rad kao zakonski ovlaštenog organa starateljstva i prve adrese za zaštitu djece od nasilja.

 

Prezentacije ove analize održane su još u Tuzli (24.02.), Brčkom (25.01.), Bijeljini (08.02.) i Banjoj Luci (16.02.) te je realizacija istih poslužila kao susret sa oko 200 ključnih aktera u naporu ka definiranju narednih koraka u zagovaranju sveobuhvatnih sistemskih rješenja za napredak u oblasti zaštite djece od nasilja u Bosni i Hercegovini. 

Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

 

U Bihaću održana radionica za policijske službenike

27.12.2016. (BIHAĆ) U prostorijama Osnovne škole Brekovica u Bihaću danas je održana radionica “Postupanje ovlaštenih službenih osoba sa djecom i maloljetnicima u kontaktu sa zakonom”. Ovu radionicu Biro za ljudska prava organizuje u sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ kojeg provodi UNICEF a finansira Švicarska vlada i Švedska razvojna agencija. Radionici je prisustvovalo oko 50 ovlaštenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Razmjena iskustva između ovlaštenih službenih lica MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i Tužilaštva USK kao i upoznavanje sa osnovnim procedurama i radnjama u sklopu izricanja mjere policijskog upozorenja, bila su okosnica radionice. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane pomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sistema na krivična djela  počinjena od strane maloljetnika, i kao takve predstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela. Po svojoj suštini, alternativne mjere promoviraju provedbu mjera odgojnog karaktera  unutar zajednice, kao alternativu izvršenju krivičnih sankcija kada su u pitanju najlakša krivična djela, a njihova svrha je dugoročna rehabilitacija i reintegracija djece i maloljetnika u društvo te odvraćanje maloljetnika od ponovnog činjenja krivičnih djela.


Ova aktivnost dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske