Vijesti

Edukacija ovlaštenih službenih lica Posavskog kantona

01.06.2017. (ORAŠJE) S ciljem upoznavanja službenih ovlaštenih lica Posavskog kantona sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, te unaprijeđenja njihovog znanja u oblasti prestupništva mladih i krivičnopravne zaštite djece, Biro za ljudska prava je, u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, organizirao radionicu kojoj je prisustvovalo 20 policijskih službenika iz svih općina ovog kantona. Radionica je obuhvatila tri ciklusa edukacije iz ove oblasti a stručna predavanja su održana od strane g-dina Miralema Duranovića, inspektora za izvršenje krivičnih sankcija Federalnog ministarstva pravde, te sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu, g-đe Slavice Džaferović, čime je omogućena službena certifikacija polaznika edukacije za postupanje sa maloljetnicima u krivičnom postupku.   

Poseban dio edukacije odnosio se na procedure izricanja mjere policijskog upozorenja koje su predstavljene od strane Edine Memišević, inspektorice MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, a osvrt na specifičnosti psihološkog aspekta rada sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku predstavio je g-din Dejan Brkić, pedagog-psiholog u Odgojnom centru Tuzlanskog kantona. Policijsko upozorenje predstavlja jednu od alternativnih mjera, koje su propisane spomenutim Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, a kojima se nastoji omogućiti što raniji adekvatan odgovor sustava na krivična djela počinjena od strane maloljetnika, i kao takve pedstavljaju alternativu vođenju formalnih sudskih postupaka za najlakša krivična djela.  

Radionica predstavlja jednu od aktivnosti projekta kojeg Biro za ljudska prava, UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

 

 

 

 

 

Prezentacija Vodiča za provedbu odgojnih preporuka

24.05.2017. (SARAJEVO) i 25.05.2017. (ZENICA) U okviru projekta “Pravda za svako dijete”, Biro za ljudska prava je, u saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike, organizirao prezentaciju Vodiča o primjeni odgojnih preporuka u Federaciji BiH. S ciljem afirmacije primjene Uredbe o odgojnim preporukama prema maloljetnicima u Federaciji BiH, odnosno alternativnih modela u oblasti postupanja sa maloljetnim prestupnicima i jačanju kapaciteta profesionalaca  organa starateljstva na području  Federacije BiH,  Federalno ministarstvo rada  i socijalne politike  i  Biro za ljudska prava Tuzla, u saradnji sa UNICEF BiH, izradili  su Vodiče za odgojne preporuke: „Redovno pohađanje škole ili redovan odlazak na posao“, „Uključivanje u pojedinačne ili grupne tretmane odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta“ i „Uključivanje u rad bez naknade u humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja“.  Prve dvije, od ukupno šest planiranih prezentacija, održane su u Sarajevu i Zenici uz prisustvo Centara za socijalni rad, kantonalnih tužilaštava, nadležnih ministarstava i službi iz Sarajevskog, Bosansko-podrinjskog, Zeničko-dobojskog i Srednje-bosanskog kantona.

Više od 60 učesnika imali su priliku dobiti informacije o aktivnostima Ministarstva rada i socijalne politike FBiH koje se odnose na stvaranje uslova za provedbu odgojnih preporuka, te o rezultatima samog projekta koji su doprinjeli unaprijeđenju stanja u ovoj oblasti. Učesnici su se složili da je važno nastaviti sa izgradnjom kapaciteta stručnih radnika koji su direktno uključeni u provedbu odgojnih preporuka te da je potrebno stalno poticati i afirmisati sve resurse u zajednici koji se neophodni za njihovu provedbu. Također je istaknuta važnost multisektorskog djelovanja u ovoj oblasti te umrežavanje svih nadležnih institucija i službi na lokalnom nivou.

UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

 

Održan sastanak načelnika sektora kriminalističke policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslov

 

10.05.2017. (SARAJEVO) U sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ Biro za ljudska prava Tuzla i UNICEF BiH danas su u Sarajevu bili domaćini zajedničkog sastanka načelnika sektora kriminalističke policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Teme sastanka bile su aktivnosti koje se provode u saradnji sa federalnim i kantonalnim ministarstvima u okviru pomenutog projekta. 

Učesnici sastanka osvrnuli su se na dosadašnje zajedničke provedene aktivnosti kao što je edukacija i certifikacija ovlašteni lužbenih lica, opremanje prostorija za saslušanje maloljetnika kao i podrška i potenciranje jačanja saradnje mreže pravosudnih i institucija za provedbu zakona.  Važnim segmentom saradnje, načelnici sektora su ocijenili saradnju između ovlaštenih službenih lica i predstavnika pravosudnih institucija kao i razmjene iskustava između njih u procesima edukacije i certifikacije.  Direktan rezultat saradnje i učešća u projektu je smanjenje broja krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika, razvoj programa prevencije i rada sa maloljetnicima učiniocima, kao i svjedocima i žrtvama krivičnih djela.

Posebno značajan rezultat dosadašnjeg rada je osnivanje dva odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu u sklopu Odjeljenja za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici u oba kantona. Ova dva odjeljenja pioniri su u promociji i primjeni adekvatnog odgovora prema maloljetnim učiniocima, svjedocima i žrtvama krivičnih djela. Osim svojih primarnih djelatnosti, odjeljenja čine važan segment primarne prevencije i promoviranja multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa problemu maloljetničke delnkvencije.

Predstavnici ostalih ministarstava naveli su važnost institucionaliziranja rada sa maloljetnicima u policijske strukture, u smislu osnivanja posebnih odjeljenja ili timova, kako bi rad policijskih snaga bio adekvatniji, primjereniji i brži. Također, učesnici su naglasili značaj učešća ministarstava unutrašnjih poslova u programima i projektima iz oblasti prevencije te da bi odjeli i sektori poput odjeljenja u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu trebali imati koordinacijsku ulogu.

Učesnici sastanka su se složili da će zajednički raditi u narednom periodu na osnivanju posebnih odjeljenja ili timova koji će se baviti maloljetničkom delinkvencijom. Nastavit će se edukacija i certifikacija ovlaštenih službenih lica te zajednički rad na prevenciji multidisciplinarnim pristupom.

 

UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske