Vijesti

Potpisan prvi protokol o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prestupništva u FBiH

05.09.2018. (TUZLA) Dokument su potpisali predstavnici pet resornih ministarstava i Biroa za ljudska prava Tuzla čija će sinergija osigurati poštivanje najboljeg interesa djeteta, principa restorativne pravde i najviših standarda zaštite prava djece. U izradi Protokola koristila se dobra praksa, stručna i tehnička podrška Biroa za ljudska prava Tuzla, koji je facilitirao potpisivanje sličnih sporazuma u oblasti zaštite prava djece i mladih u 10 lokalnih zajednica u BiH.

Potpisivanjem Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva Tuzlanski kanton prvi je u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je precizirao djelovanje svih nadležnih organa kada je u pitanju postupanje sa djecom u riziku ili u kontaktu sa zakonom. 

Osnovna svrha Protokola, kojeg potpisuju Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i Biro za ljudska prava Tuzla, formalizacija i preciziranje djelovanja i saradnje državnih organa, ustanova i organizacija na lokalnom i kantonalnom nivou, kada postupaju sa djecom u riziku ili djecom u kontaktu sa zakonom.

Promocija knjige ''Procjena i tretman maloljetnika prilikom izvršenja sankcije''

           

 

 

 

11.06.2018. godine (TUZLA) i 18.06.2018. godine (SARAJEVO) održana je promocija knjige koja nosi  naziv ''Procjena i tretman maloljetnika prilikom izvršenja sankcije“,  autora Melihe Bijedić, Ranka Kovačevića, Lejle Kuralić-Čišić, Edina Muftića i Denisa Husića.

Knjigu su predstavili prof. dr. Nijaz Karić i prof. dr. Elvis Vardo

Knjiga ''Procjena i tretman maloljetnika prilikom izvršenja sankcije'' se na sistemski način bavi pitanjem procjene za adekvatan tretman  maloljetnih prestupnika. S obzirom da se na području Bosne i Hercegovine i regije vrlo malo istraživalo i pisalo o ovoj temi, ovo je vrijedno edukativno štivo. 

Ova knjiga je nasala u okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske

Predstavljanje programa sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju kod učenika osnovnih škola

 

 

31.05.2018 (TUZLA) Biro za ljudska prava, kao partner UNICEF-a u realizaciji projekta „Pravda za svako dijete“, nastavlja podržavati program sekundarne prevencije u školama Tuzlanskog kantona. Na osnovu iskustava pilot programa sekundarne prevencije koji je realiziran u 3 osnovne škole u Tuzli, izrađen je prijedlog programa za školsku godinu 2018-2019, za koji je Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona dao podršku.

Programom sekundarne prevencije za školsku 2018-2019 godinu bit će obuhvaćeno 16 osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu, uključujući 10 škola u gradu Tuzla i po 2 škole u opštinama Gradačac, Gračanica i Kalesija. Planirano je da da stručne službe škola budu u cijelosti odgovorne za organizaciju i realizaciju programa sekundarne prevencije, uz punu podršku svih nadležnih institucija i organizacija na lokalnom nivou. 

Generalni cilj programa je smanjenje rizika od razvoja poremećaja u ponašanju kod učenika osnovnih škola u kojima se program provodi.

·         Specifični ciljevi: Implementacija Programa sekundarne prevencije poremećaja u ponašanju u 16 osnovnih škola sa područja TK (10 škola sa područja grada Tuzla i 6 škola sa područja općine Kalesija, Gračanica i Gradačac);

·          Uspostavljanje Mreže za podršku za učenike koji su u visokom riziku od razovja poremećaja u ponašanju ili već ispoljavaju neku vrstu poremećaja u ponašanju;

·         Jačanje kapaciteta stručnih školskih timova za nastavak rada na razvoju i primjeni programa sekundarne prevencije.

Pomenuti sastanak predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske