27.06.2019. godine (TUZLA) Biro za ljudska prava, u sklopu UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“, koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske, je organizirao prezentaciju rezultata programa sekundarne prevencije rizika za nastanak društveno neprihvatljivog ponašanja, provedenog u školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019 godini. Program je implementiran u saradnji sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona a uključivao je 14 osnovnih škola iz grada Tuzle i 3 opštine Tuzlanskog kantona (Gradačac, Gračanica i Kalesija).

Pored predstavljanja ključnih rezultata, dostignuća i izazova u primjeni pomenutog programa, ovaj skup je bio prilika i za razmjenu iskustava i dobrih praksi u radu sa djecom i porodicama u riziku kroz prikaz postojećih modela podrške koji se realiziraju u drugim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Istovremeno je fokus diksusije bio i na mogućnostima integracije postojećih programa, a sve u cilju stvaranja funkcionalnog i održivog modela čija primjena bi trebala osigurati kontinuiranu podršku za sve uključene korisnike.

Direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona gdin. Nikola Čiča je istakao da Pedagoški zavod TK čvrsto stoji iza programa i daje punu podršku nastavku njegove realizacije. Održivost programa vidi u tome što je ovaj model fokusiran na jačanje kapaciteta stručnih timova škola i dugoročno osigurava kapacitirane stručnjake za pedagoški rad sa djecom. Za kraj, gdin. Čiča je istakao potrebu provedbe  programa u svim osnovnim školama u Tuzlanskog kantona.

Program sekundrane prevencije dio je UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“.