Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, nastavlja sa provedbom  programa edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca Centara za mentalno zdravlje (CMZ) FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom.

Četvrti, od pet modula edukacije, bio je orijentisan na praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku, te je posebna pažnja posvećena rizicima koje sa sobom nose visokokonfliktni razvodi i regulisanje međusobnih odnosa koji uključuju brigu o djeci.

Peti modul edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca iz Centara za mentalno zdravlje FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom, bio je orijentisan na  praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku. Posebna pažnja je bila posvećena prepoznavanju zlostavljanja djece sa osvrtom na forezinčki interviju te tretman djece sa iskustvom seksualnog zlostavljanja.

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske.