Biro za ljudska prava, u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Federacije BiH, nastavlja sa provedbom  programa edukacije koja za cilj ima jačanje kapaciteta profesionalaca Centara za mentalno zdravlje (CMZ) FBiH uključenih u rad sa djecom u kontaktu sa zakonom.

Treći, od pet modula edukacije, bio je orijentisan na praktična iskustva i izazove u tretmanu djece u riziku, dok je tema koordinacije sa drugim ustanovama i institucijama u postupku provedbe odgojne preporuke uključivala prikaz saradnje sa organima starateljstva, kao ključnim institucijama koje učestvuju u ovom procesu.

Pomenuta edukacija predstavlja jednu od aktivnosti UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske