U okviru UNICEF projekta "Pravda za svako dijete", Biro za ljudska prava Tuzla organizirala je  edukativnu radionicu pod nazivom " Postinstitucionalna podrška - izazovi i mogućnosti za razvoj i pilotiranje programa u FBiH"

Svrha radionice, namijenjene stručnjacima i profesionalcima koji dolaze u kontakt s maloljetnicima u izvršenju mjera / kazni i nakon otpusta iz ustanove za izvršenje, odnosili su se na unapređenje koordinacije i komunikacije između nadležnih institucija i  stvaranje uvjeta za nastanak programa rada koji bi omogućio uspješnu  reintegraciju djece i mladih.
 

Kroz prezentacije i interaktivni rad, učesnici su imali priliku razmijeniti informacije i znanja vezana za procedure i postupanja unutar sadašnjih praksi tretmana i post-tretmana. Osim predstavljanja zakonskog okvira za postupanje, poseban naglasak je stavljen na potrebu za uspostavom sveobuhvatnog, integrisanog načina  djelovanja svih uključenih institucija i organizacija u lokalnoj zajednici.

Na radionici je također predstavljen model postinstitucionalne podrške „SOS Dječija sela“, koji se odnosi na štićenike ustanova za brigu o djeci bez roditeljskog staranja, a koji, principjelno uključuje ostvarivanje prava i ispunjavanje potreba mladih u ključnim oblastima, od obrazovanja, preko stanovanja do zapošljavanja. Također je predstavljen program podrške za ekonomsko osnaživanje ugroženih kategorija mladih (program „YES“), kao jedan od resursa koji može biti korišten i u procesu postinstitucionalne podrške mladima koji napuštaju ustanove za izvršenje krivičnih sankcija.

Model podrške djeci i porodicama u kriznim situacijama (PGK) prezentirali su predstavnike IN Fondacije Banja Luka. Pojašnjeni su efekti ovog modela socijalne podrške, ne samo u polju ranih intervencija i rada s djecom u riziku, nego i unutar sustava pravosuđa i metode rada koji podrazumijevaju principe restorativne pravde.

Završna vježba uključivala je izradu planova podrške koja se odnosila na tri različita nivoa: nivo osobne razvijenosti, nivo primarne i šire obiteljske mreže te nivo užeg i šire zajednice (socijalne mreže).

Održana edukativna radionica predstavlja jednu od UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“ koji se realizuje uz podršku vlada Švedske i Švicarske