U razdoblju od augusta do oktobra 2018. godine održavali su redoviti sastanci Multisektorskih timova za podršku djeci u kontaktu / sukobu sa zakonom iz Travnika, Banja Luke i Doboja.

Sastanci Multisektorskh timova imali su za cilj predstaviti najznačajnije aktivnosti Akcijskog plana 2018-2019 koji su realizirani u prethodnom razdoblju po sektorima djelovanja institucija uključenih u rad timova. Istovremeno je napravljen plan djelovanja za naredni kvartal i definirane prioritete u realizaciji aktivnosti. Posebna tema diskusije odnosila se na pitanje održivosti u radu timova i jasno definiranje uloga i odgovornosti nadležnih institucija koje sudjeluju u njihovom radu kroz usvajanje Poslovnika o radu.

Biro za ljudska prava, kao partnerska organizacija UNICEF-a u provedbi projekta "Pravda za svako dijete", podržala je formiranje i rad Multisektorskih timova u 10 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, s ciljem unapređenja koordinacije između nadležnih institucija u postupanju s djecom u kontaktu i sukobu sa zakonom.