Tim Biroa za ljudska prava čine iskusni pojednci i saradnici sa dugogodišnjim iskustvom u radu na zaštiti ljudskih prava, te saradnici na projektima sa iskustvom projektnog menadžmenta i organizacije. Uz naš tim tu su i brojni volonteri, spoljni saradnici i partneri s kojima godinama radimo na promociji i zaštiti ljudskih prava.
  

Menadžment

 

Elizabeta Lukačević

Izvršna direktorica

elizabeta@hrotuzla.org.ba

Miran Savić

Računovođa

miran@hrotuzla.org.ba 
 

Projektni tim

     Amira Kavgić                              Kemal Kametović                                Boris Novak

Projekt koordinator                    Stručni saradnik na projketu         Stručni saradnik na projektu

 amira@hrotuzla.org.ba                 Kemal@hrotuzla.org.ba                             boris@hrotuzla.org.ba

 

_____________________________________________________________________________________________________

        Velibor Terzić

Stručni saradnik na projektu

        velibor@hrotuzla.org.ba