Tim Biroa za ljudska prava čine iskusni pojednci i saradnici sa dugogodišnjim iskustvom u radu na zaštiti ljudskih prava, te saradnici na projektima sa iskustvom projektnog menadžmenta i organizacije. Uz naš tim tu su i brojni volonteri, spoljni saradnici i partneri s kojima godinama radimo na promociji i zaštiti ljudskih prava.
  

Menadžment

Branka Rajner

Izvršna direktorica

branka@hrotuzla.org.ba

Elizabeta Lukačević

Program koordinatorica

elizabeta@hrotuzla.org.ba

Ljiljana Kerkez

Računovotkinja

ljilja@hrotuzla.org.ba
 

Projektni tim

Elvir Musić

Projekt koordinator

elvir@hrotuzla.org.ba

Amira Kavgić

Stručna saradnica na projektu

amira@hrotuzla.org.ba

Adnan Hamzić

Stručni saradnik na projektu

adnan@hrotuzla.org.ba

Darjan Minov

Administrativni asistent

darjan@hrotuzla.org.ba
 

Pravna pomoć

Mirjana Šarkinović

Advokatica