Kratki istorijat

Omladinski ogranak "Y" Biroa za ljudska prava Tuzla, osnovan je sredinom 1997. godine. Osnovni ciljevi "Y" su okupljanje mladih ljudi nezavisno od njihovih vjerskih i političkih opredjeljenja, pola ili socijalnog porijekla, te korisno usmjeravanje kreativnih mogućnosti putem edukativnih, kulturnih, zabavnih, muzičkih, sportskih i drugih aktivnosti i sadržaja. 

Ovakve aktivnosti se provode organizovanjem predavanja, seminara, radionica, javnih tribina, izložbi i ostalih oblika rada, čime se nastoji uticati na podizanje svijesti o značaju ljudskih prava, prevashodno kod djece i omladine. "Y" je otvoren za kontakte i saradnju sa drugim sličnim grupama i organizacijama iz Bosne i Hercegovine, država sa prostora bivše Jugoslavije, Evrope i Svijeta.

Ko može biti član?

Omladinski ogranak okuplja sve mlade ljude od 14 do 25 godina koji su kretivni, imaju mogo ideja i žele ih podjeliti sa drugima.  Posebno je otvoren za ljude koji žele da nauče nešto novo, da svoja znanja prenesu na druge, koji su spremni na timski rad.

Omladinski ogranak "Y" danas

Omladinski ogranak danas broji preko četrdeset mladih ljudi, koji su voljni unijeti neke promjene u svoj život i svoju zajednicu. Radimo na organizaciji manifestacije povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra. Manifestacija je postala naša tradicionalna aktivnost i ono čime se ponosimo. Svake godine u Omladinski dolazi veliki broj novih članova koji svojim idejama doprinesu boljoj realizaciji i programu manifestacije.

Učestvujemo i u drugim projektima koje realizuje Biro za ljudska prava kao što je "Albert Einstein", "Mladi i siromaštvo", "Preko zidova" Festival filma o ljudskim pravima i mnogim drugim.