Biro za ljudska prava Tuzla učestvovao je od septembra 2004. do maja 2005. godine u regionalnom projektu pod nazivom „Učešće mladih u Strategiji smanjenja siromaštva/Srednjoročnoj razvojnoj strategiji BiH“. Inicijator projekta je beogradska nevladina organizacija Grupa 484, a pored Biroa partner u projektu bio je Omladinski centar Kastel Banja Luka. U projekat je bilo uključeno 30 mladih ljudi u svojstvu istraživača, po deset u Srbiji, Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Biro za ljudska prava angažovao je deset volontera iz Omladinskog ogranka „Y“ za područje Federacije. Oni su podijeljeni u pet parova sa zadatkom da urade istraživanje u pet gradova: Tuzla, Banovići, Gračanica, Zenica i Gornji Vakuf – Uskoplje.

Edukacija istraživača

Metoda koja je korištena za istraživanje poznata je pod nazivom fokus grupa. Fokus grupa je diskusija između osam do petnaest učesnika u kojoj se svakom učesniku daje prilika da izrazi svoje mišljenje o zadatoj temi. Mladi istraživači prošli su sedmodnevni seminar na kom su obučeni kako da realiziraju fokus grupe.

Fokus grupe

Predmet istraživanja su manifestacije siromaštva među mladima, pogled mladih na siromaštvo iz različitih uglova, uključujući materijalnu i duhovnu dimenziju siromaštva. Zatim potencijalne preporuke za rješavanje problema izazvanih siromaštvom na lokalnom nivou koje bi mogle potaći implementaciju Strategije, a koje dolaze direktno od mlade populacije i obezbjeđuje njihovo učešće u cjelokupnom procesu.

Mladi istraživači iz Biroa za ljudska prava održali su deset fokus grupa u pet gradova u toku mjeseca novembra i decembra 2004. godine. U svakom gradu jedna grupa ispitanika bila je sastavljena od domicilnog stanovništva, a druga od izbjeglica, povratnika ili interno raseljenih. Starosna dob ispitanika bila je između 16 i 27, a ukupno je ispitano oko stotinjak mladih.

Panel diskusije

Rezultati istraživanja prezentirni su na pojedinačnim panel diskusijama u svakom gradu u kome su održane fokus grupe. Na svaku panel diskusiju pozvani su predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, političkih partija i medija. Cilj panel diskusija bio je da se kroz otvoreni razgovor sa predstavnicima vlasti vidi kako se mogu realizirati prijedlozi mladih za smanjenje siromaštva. Panel diskusije su također trebale rezultirati planom budućih koraka za aktivno uključivanje mladih u implementaciju i monitoring Strategije na lokalnom nivou kao i preporukama za šire uključivanje mladih u ove procese na nivou države.

Preporuke sa fokus grupa i panel diskusija iznesene su u brošuri koja je prezentirana na završnoj panel diskusiji održanoj u Tuzli 30. 05. 2005. Prisutni su bili predstavnici kantonalne vlasti, obrazovanja, nevladinog sektora, biroa za zapošljavanje i naravno mladi uključujući i učesnike fokus grupa. Mladi istraživači dobili su sve pohvale za urađeno i preporuke da krenu u realizaciju nekih od preporuka iznesenih u brošuri.