Biro za ljudska prava je krajem 2003. godine uzeo učešće u regionalnom projektu koji za cilj zagovaranje pravnog oblika volonterstva i razmjene volontera u zemljama jugoistočne Evrope. U implementaciju projekta uključene su tri mreže Fresta programa: Mreža mladih jugoistočne Evrope, Balkanska mreža za ljudska prava, TELE SEE kao i druge partnerske organizacije sa prostora regije jugoistočne Evrope a organizacije koje učestvuju u projektu su iz slijedećih zemalja regije: Hrvatska (Volonterski centar Zagreb), Srbija (Young Researches of Serbia); Crna Gora (ADP Zid); Makedonija (Young Forum Eye); Albanija (Albanian Youth Council); Rumunija (Asociatia Pro Democratia); Bugarska (Balkan Youth Club); Bosna i Hercegovina ( Biro za ljudska prava i Youth Agency).

Cilj projekta je osnažiti pokretljivost omladine putem povećanja volonterskih aktivnosti na osnovu pravnog regulisanja i priznavanja volonterstva.

Tokom 2004. projekt koordinatorica Biroa i voditeljica Omladinskog ogranka, je u saradnji sa kolegama uključenim u projekat sakupljala dokumente o volonterizmu koji će poslužiti kao osnova za izradu istraživačkog dokumenta koji treba da sadrži demografske podatke o zemljama, pravni status volonterizma, primjeri dobre prakse, politička i ekonomska situacija u zemljama, istorija volonterizma. Biro je i imenovao ekspertni tim koji je sastavljen od pravnika, sociologa, psihologa i eksperta za ljudska prava koji je radio na sačinjavanju istraživačkog dokumenta koji će poslužiti kao osnova za izradu zakona o volonterizmu i dostavit će se svim partnerskim organizacijama, vladama i javnim institucijama uključenim u projekat.

U periodu od jula do septembra ekspertni tim je na kreiranju istarživačkog dokumenta o volonterizmu u regionu jugoistočne Evrope. Cilj dokumneta je da se informišu građani o osobenostima volonterskog rada, posebnim zakonom uredi volonterizam, ustanove jasna pravila u pogledu prava i obaveza volontera.

Dokument je rađen na osnovu već postojećih istraživanja i gotovih statističkih podataka. Tokom realizacije ovih aktivnosti eksperti su naišli na nekoliko poteškoća kao što su: nedostatak infoamcija iz drugih zemalja regiona, zastarjeli statistički podaci, manjak infoamcija o volonterskim aktivnostima unutar zemalja: Problem je uspješno riješen i dokument je završen početkom septembra.

Planirano je da se gotov dokument, čiju onsovi čine istraživanja ekspertnog tima koji je oformio Biro, distribuira NVO koje se bave volonterskim radom, ministarstvima, potencijalnim donatorima, vladama zemalja jugoistočne Evrope na državnom i lokalnom niovu i prezentira većim medijskim kućama. U okviru projekta urađeno je i 7 kratkih dokumentarnih filmova koji za cilj imaju promociju volonterizma.

Biro se takođe uključio i oko izrade Zakona o volonterizmu u BiH, te su pravna savjetnica Biroa i projekt koordinatorica učestvovale na prvom okruglom stolu u Sarajevu polovinom juna 2004. koji su organizovali Centar za promociju civilnog društva, OSCE i UNDP i koji je za cilj imao aktueliziranje tog pitanja na državnom nivou. Ovaj projekat se nastavio i u 2005. follow up aktivnostima koje su podrazumijevale zajedničke aktivnosti kao što su volonterski sajam i druge aktivnosti na lokalnom nivou.