Biro za ljudska prava je od oktobra 2007. do septembra 2008. učestvovao u realizaciji projekta Akademija za mlade društvene poduzetnike (AYSE) kao partner poljske organizacije Obrazovno udruženje Malopoljske (MTO). Akademiju za mlade društvene poduzetnike uspostavilo je Obrazovno udruženje Malopoljske u Poljskoj 2004. Program pruža jednostavan i praktičan trening za omladinu u cilju razvijanja inovativnih pristupa rješavanju problema i poučava učesnike vještinama građenja tima, građenja kapaciteta i namicanja sredstava. Istovremeno se promovira profesija društvenog poduzetništva i stvara prostor za saradnju sa ASHOKA članova (www.ashoka.org). Program obuke sastoji se iz nekoliko koraka: inicijalni stacionarni trening koji vode iskusni treneri MTO i ASHOKA članovi koju su pozvani na osnovu oblasti za koje su studenti zainteresirani (8 dana Nowy Sacz); stažiranje s jednim članom ASHOKA (6 dana) te seminar rekapitulacije (2 dana Nowy Sacz). Po povratku u svoju zemlju obučeni mladi lideri imaju zadatak raditi na mobiliziranju svoje zajednice odnosno promociji građanskih inicijativa s ciljem izgradnje civilnog društva koje će biti u mogućnosti preuzeti odgovornost za budućnost. Biro za ljudska prava bio je uključen najprije u proces odabira 22 polaznika iz Bosne i Hercegovine za koje je obuka održana u decembru 2008. a potom i u proces monitoringa po povratku sa Akademije. Svi polaznici su, prema pravilima programa, dobili određene “domaće zadaće” (npr. uspostava NVO ili rada s postojećom NVO da bi se realizirao određeni projekat kreiran u okviru Akademije) na kojima su radili u toku 2008 godine. Tokom perioda realizacije njihovih projekata bila im je na raspolaganju pomoć MTO-a i Biroa za ljudska prava kao mentora. Mladi ljudi iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine (Tuzla, Sarajevo, Zenica, Bijeljina, Zvornik, Milići, Banja Luka, Gračanica, Travnik i Prnjavor) koji su obučeni u ovom projektu stekli su vještine u namicanju sredstava, pisanju projekata i transparentnom finansijskom menadžmentu što im ubuduće omogućava aktivan angažman u oblasti građanskih inicijativa i mobiliziranju zajednice. Diplomci Akademije AYSE usvojili su znanja na osnovu kojih mogu kreativno da rješavaju lokalne probleme i stvaraju efektivne modele i inovativne projekte koji će u narednim godinama služiti njihovim zajednicama i na taj način doprinijeti ostvarenju osnovnog cilja ovog projekta a to je unapređenje uvjeta življenja u Bosni i Hercegovini kroz jačanje civilnog društva.