Biro za ljudska prava je u decembru 2007. započeo sa realizacijom projekta na području općine Živinice. Projekat nosi naziv “Lokalnim dijalogom do zajedničke vizije” i ima za cilj jačanje kapaciteta Komisije za planiranje razvoja zajednice u općini Živinice i pokretanje procesa definisanja strateškog razvojnog plana na nivou općine.

Ideja ovog projekta prvenstveno podrazumijeva ojačavanje povezanosti organa lokalne uprave sa građanima kroz rad Komisije, te povećanje stepena uključenosti zajednice u proces planiranja i definisanja strateškog razvojnog plana kroz razvoj partnerstva između općine i građana.

Osiguravanjem što šireg učešća zajednice u procesu kreiranja ovog dokumenta pomoći će Komisiji za planiranje općinskog razvoja u Živinicama da budu spremnija da se bavi pitanjima za koja će biti nadležni, kao što su usmjeravanje prihoda na područja najvišeg prioriteta, otklanjanje prepreka za razvoj poduzetništva, zaštita čovjekove okoline i sl. S druge strane javnost će biti bolje upoznata sa radom Komisije, njihovim metodama i principima rada što će omogućiti Komisiji bolju saradnju sa zajednicom i utemeljenost rada na potrebama zajednice. Ovaj princip treba da osigura da se u budućnosti općinsko planiranje temelji na zajedničkoj viziji, a ne na uskim političkim interesima.

U okviru implementacije projekta biće provedene sljedeće aktivnosti:

 • Istraživanje socio-ekonomskog stanja u općini Živinice; 
 • Edukacija predstavnika Komisije za planiranje općinskog razvoja na 8 pojedinačnih radionica – teme: Demokratija i ljudska prava, Građanska participacija i modeli učešća građana u procesima odlučivanja, Metodologija rješavanja problema; Proces strateškog planiranja, Dizajniranje projektnih prijedloga i upravljanje projektima, Odnosi sa javnošću, Lokalni ekonomski razvoj, Kreiranje politika i javne konsultacije; 
 • Medijska kampanja za promociju djelovanja i rada Komisije za općinsko planiranje; 
 • Organizovanje 7 radionica strateškog planiranja sa predstavnicima sektora značajnih za razvoj općine – nevladine organizacije, sindikati, biznis sektor, mjesne zajednice, mladi, manjine, mediji i slično; 
 • Istraživanje javnog mijenja – koliko su građani zadovoljni predloženim strateškim smjernicama; 
 • Istraživanje potreba za strateškim planiranjem u drugim općinama Tuzlanskog kantona i prenos pozitivnih praksi iz Živinica.

Rezultati: 

 • Načinjena socio-ekonomske analiza općine Živinice; 
 • Educirani predstavnici Komisije za aktivno djelovanje u oblasti planiranja; 
 • Formirana partnerska grupa sastavljena od relevantnih aktera iz pojedinih sektora u zajednici; 
 • Izrađeni pojedinačni strateški planove za određene sektora; 
 • Načinjena analiza strateških planova pojedinih sektorskih grupa i date konkretne preporuke Komisiji za razvoj zajednice. 

Projekat finansira The Balkan Trust for Democracy.