Socijalna isključenost bolje od bilo koje druge pojave govori o karakteru jednog društva i o aktuelnom stanju ukojem se ono nalazi. To nije samo pitanje ljudskih prava i društvene kohezije, već i pitanje efikasnosti,produktivnosti i stabilnosti jednog društva. Stanje socijalne isključenosti u BiH poprima trajni karakter i strukturirase kao model odnosa u društvu na koji se svi akteri pomalo navikavaju. Za neke grupe iz najugroženijih kategorija može se govoriti o stanju dugoročne socijalneisključenosti koja je nastupila usljed nedostatka njihovih kapaciteta za promjenu svog nepovoljnog stanja, te potpunoj blokadi potencijala za razvoj individualneegzistencije, što za posljedicu ima trend porasta osoba izoliranih iz društvene zajednice.

U Bosni i Hercegovini je socijalna problematika, a posebno problematika socijalno isključenih osoba, veoma složena i nedovoljno politički, zakonski iinstitucionalno regulisana, što se najviše očituje kroz nedostatak političke volje i odgovornosti u izvršavanju već postojećih zakonskih rješenja na nivou države ientiteta. Iako je ova problematika u F BiH u nadležnosti kantona, praktično najveći teret u ovoj oblasti podnose općine, odnosno lokalna zajednica, sa svojimskromnim budžetima. Pored lokalne uprave, na lokalnim nivoima djeluje i niz udruženja koja se u okviru nevladinog sektora bave radom sa socijalno isključenimosobama, ali koja aktivnosti koje provode najčešće ne koordiniraju ni između sebe, niti sa nadležnim općinskim službama i institucijama.

Upravo iz potrebe za iskorištavanjem svih raspoloživih potencijala u cilju postizanja općeg interesa i prevazilaženju slabosti koje su ispoljene u dosadašnjem periodu, na inicijativu Biroa za ljudska prava Tuzla osnovani su Forumi za socijalno uključivanje u Tuzli, Gračanici i Brčko Distriktu. U januaru i februaru 2011. godine osnovani su Forumi za socijalno uključivanje  kao stručna volontersko tijela predstavnika/ce lokalne uprave, javnih institucija, poslovnog sektora i civilnog društva. Forum u Tuzli broji 27, u Brčko Distriktu 17, a u Gračanici 16 članova. Forum je osnovan s ciljem pružanja pomoći nadležnim općinskim službama u rješavanju problematike socijalnog isključivanja u lokalnoj zajednici i predstavlja vezu između lokalnih organa vlasti iorganizacija koje okupljaju i rade sa socijalno isključenim osobama s ciljem pokretanja određenih inicijativa i aktivnosti koje idu u pravcu većeg socijalnoguključivanja i uticaja na politike koje se kreiraju i donose na lokalnom nivou, a vezane su za ovu oblast.