Biro za ljudska prava Tuzla je u periodu od februara do juna 2005 bio uključen u regionalni istraživački projekat „Zaštita ljudskih prava povratnika iz zemalja Zapadne Evrope po osnovu ugovora o readmisiji“. Inicijator projekta bila je nevladina organizacije iz Beograda – Grupa 484. 

Projekat je usmjeren prema povratnicima iz evropskih zemalja, posebno iz zemalja Zapadne Evrope, koji su bili subjekti u realizaciji ugovora o readmisiji (ponovni prihvat lica koja su izgubila status legalnog boravka u zemljama izbjeglištva). Istraživanje je fokusirano na status i položaj bosanskohercegovačkih izbjeglica u zemljama Zapadne Evrope, proceduru povratka iz tih zemalja i trenutno stanje socijalnih, ekonomskih, obrazovnih i bezbjedonosnih prava u mjestima povratka. 

Cilj istraživanja je kreiranje povoljnijih uslova za poštivanje prava povratnika iz zemalja Zapadne Evrope u procesu readmisije, kako u zemljama izbjeglištva tako i u državi Bosni i Hercegovini. Organizovanjem fokus grupa u istraživanje su uključene izbjeglice iz Bosne i Hercegovine različitih etničkih grupa, različitog nivoa obrazovanja, polne i starosne strukture koje su za vrijeme i nakon rata boravile u zemljama Zapadne Evrope i na osnovu ugovora o readmisiji vraćene u zemlju.

Na panel diskusiji održanoj u maju mjesecu u Tuzli rezultati su prezentirani predstavnicima vlasti, međunarodnim organizacijama i agencijama uključenim u rješavanje problema izbjeglih, raseljenih lica i povratnika, široj javnosti i donosiocima strateških planova i odluka o statusu ove populacije. Analiza dokumenata koji se tiču ove problematike, uključujući neke od potpisnih ugovora o readmisiji, zajedno sa preporukama sa fokus grupa i panel diskusije štampana je kao publikacija koja će biti distribuirana svim zainteresiranim.