Putem serije radionica i seminara tokom proteklih 10 godina radili smo na proširenju znanja pravnih profesionalaca u polju ljudskih prava. S obzirom na pravne reforme u većini zemalja bivše Jugoslavije, usaglašavanje zakonodavstva sa međunarondim standardima ljudskih prava i neophodnosti uspostavljanja nezavisnog sudstva i izgradnje vladavine prava ovakva aktivnost se svakako uklapa u političke prilike u regionu.

Kao jedan od naših glavnih uspjeha je saradnja sa državnim institucijama (Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Republici Srspkoj) gdje smo se u ovom nametnuli kao kompetentan partner sa dugogodišnjim iskustvom u edukaciji ove profesionalne grupe. Pored ovog centa u protekle 2 godine je razvio saradnju i sa sljedećim isntitucijama u regionu: Vrhovni sud Republike Srpske; Državno odvejtništvo u Hrvatskoj; Okružni sud u Skoplju, Makeodnija; Osnovni sud u Novom Sadu; Srbija i Crna Gora, Kantonalni sud Tuzla, Kantonalno tužilaštvo u Tuzli, Općinski sud Tuzla; što pokazuje vrijednost ovog višegodišnjeg sistematičnog rada.

Biro za ljudska prava je zaokružio ovu aktivnost nakon što smo svoje iskustvo proteklih godina podijeli sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca osnovanim u regionu. Činjenica koja se nametnula je ta da su pravne reforme u državama regiona znatno uznapredovale, te je eduakcija ove profesionalne grupe sada pod pokroviteljstvom državnih organa.

Nakon održanog seminara u decembru 2004. koji je nosio naziv “Procjena potreba za budućom edukacijom sudija i tužilaca u zemljama regiona iz tematike Evropske konvencije za ljudska prava” kojem su prisustvovale sudije i tužioci iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, BIH i Hrvatske dogovoreno je da se uradi istraživanje u 4 države regiona kako bi se odbili odgovori kako se Evropska konvencija za ljudska prava primjenjuje na regionalnoj razini; koje su oblasti prioritetne za edukaciju ove profesionalne grupe u regiji, utvrditi postojeću literaturu i sl.

Pravne savjetnice Biroa sačinile su upitnik koji su sudije i tužioci koristili u svojim istraživanjima na terenu u 4 države koje su bile predviđene istraživanjem. Na osnovu sakupljenih upitnika (ukupno 135) urađene su analize koje su prezentirane na regionalnom seminaru koji je održan krajem aprila i predstavljao je završnu aktivnost u okviru programa. Seminaru su prisustvovali korisnici našeg programa (sudije i tužioci iz SCG, Hrvatske, BiH i Makedonije) koji su u toku proteklih godina uzeli učešće na seminarima organizovanim od strane Biroa za ljudska prava. U ovo istraživanje bilo je uključeno po dvoje sudija i tužiilaca sa prošlog regionalnog seminara iz svake od zemalja regiona, koji su izrazili zadovoljstvo što će biti u mogućnosti da pomognu u prepoznavanju i zagovaranju bolje edukacije ove profesionalne grupe na području bivše Jugoslavije.