Biro za ljudska prava je u periodu od oktobra 2006 do maja 2008 na području opštine Zvornik realizirao projekat „Direktna akcija za ljudska prava - Reintegracija i održiv povratak“. Cilj projekta bio je doprinijeti kreiranju uslova za održiv povratak u opštini Zvornik kroz osnaživanje i pružanje neophodnih znanja i vještina povratnicima i raseljenim licima koje im mogu pomoći da učestvuju u razvoju sredine u kojoj žive.

Projekat se odvijao u 4 faze:

 1. Istraživački period tokom kojeg su identifikovane mjesne zajednice na području opštine Zvornik zainteresirane za učešće u implementaciji projekta
 2. Period edukacije predstavnika mjesnih zajednica i predstavnika lokalne uprave u opštini Zvornik
 3. Realizacija kampanja u zajednici
 4. Repliciranje primjenjenog modela u nove mjesne zajednice u opštini Zvornik od strane učesnika u prvom dijelu projekta.

U toku realizacije projekta tim Biroa za ljudska prava nastojao je:

 • Podstaći povratnike, raseljena lica i domicilno stanovništvo da se aktivnije uključe u javne poslove usmjerene na razvoj zajednice;
 • Uticati na povećanje nivoa komunikacije između povratnika, interno raseljenih i domicilnog stanovništva kroz identifikaciju zajedničkih interesa te iznalaženju rješenja za zajedničke probleme s ciljem uspostavljanja osnove za saradnju i smanjenje predrasuda
 • Promovisati učenje kroz praksu gdje građani kroz vlastito iskustvo stiču političku kulturu uključivanja u razvoj zajednice.
 • Povećati nivo znanja predstavnika mjesnih zajednica o ljudskim pravima, procedurama i načinima efikasnog djelovanja putem pravnog sistema.
 • Promovisati organizovan, umjesto češće korištenog pojedinačnog nastupa prema lokalnoj vlasti u cilju rješavanja problema.
 • Podržati uspostavljanje partnerstva između lokalnih vlasti i građana i konsulatacije lokalnih vlasti sa građanima u provedbi odluka iz domena opštinske odgovornosti
 • Stvoriti uslove za razmjenu iskustava između mjesnih zajednica, te podržati uspostavljanje neformalne mreže mjesnih zajednica koje su spremne pružiti pomoć jedna drugoj.