Biro za ljudska prava Tuzla je početkom decembra 2006. počeo sa realizacijom dvogodišnjeg projekta pod nazivom „Dijalozi“ koji finansira Evropska Unija. Biro će kroz implementaciju ovog projekta dati značajnu ulogu monitoringu primjene državnog Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, Okvirne konvencije i provodjenju preporuka Savjetodavnog komiteta Vijeća Evrope. Primarno polje zastupanja bit će uticaj na domaće procese u cilju donošenja novog zakonodavstva, te njegovog uskladjivanja sa evropskim standardima, politikom i postojećom praksom. Specifični ciljevi projektnog prijedloga i predložene akcije bit će usmjereni na pokretanje sveobuhvatne inicijative praćenja provodjenja državnog Zakona u praksi, informisanje relevatnih razina vlasti o stepenu njegove implementacije koje će ima dati osnovu za osmišljavanje i unapredjenje adekvatnih državnih mehanizama bolje zaštite prava nacionalnih manjina. Kroz projekta će biti provedene sljedeće aktivnosti: monitorisat će se provodjenje državnog Zakona i Okvirne konvencije i lobirati za donošenje Zakona na federalnom nivou. Drugi segment potencirati će adekvatnu uključenost predstavnika nacionalnih manjina u politički život.

Kroz organizovanje radionica u 13 općina Tuzlanskog kantona povećat će se znanje predstavnika nacionalnih manjina o važnosti političke zastupljenosti na opštinksim izbornim listama pred održavanje lokalnih izbora u jesen 2008. Edukacijom novinara i nacionalnih manjina, te produciranjem emisija na jezicima nacionalnih manjina pospješit će se svjesnost o mogućnostima sadržanim u Zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina kad je u pitanju afirmacija njihovih jezika i kultura na medijima. Kao završnu aktivnost Biro će u 4 općine iz oba entiteta educirati predstavnike nacionalnih manjina, povratnika, raseljenih lica, domicilno stanovništvo o toleranciji, nenasilnom rješavanju konflikta, mehanizmima zaštite ljudskih prava, te time doprinijeti procesu pomirenja u izrazito osjetljivim područjima povratka u BIH. Pored svih navedenih ciljeva Biro za ljudska prava će nastojati da u veoma važnom tranzicijskom razdoblju za BiH ukaže na važnost pobljšanja stanja prava nacionalnih manjina. Uprkos složenoj institucionalnoj strukturi u BiH, limitiranosti Dejtonskog sporazuma kao i važne uloge koju medjunarodna zajednica ima u BiH, od velike je važnosti da se poduzmu sve potrebne mjere od strane domaćih vlasti i predstavnika ciivilnog društva za sporovodjenje Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u BiH.