Biro za ljudska prava Tuzla u saradnji sa UNICEF-om je započeo projekat pod nazivom „Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“. Projekat se realizira u deset općina u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog projekta je da podrži Reformu sistema maloljetničkog pravosuđa i osnažiti pravosuđe za djecu u Bosni i Hercegovini u skladu sa međunarodnim standardima.

Projektom se podržava razvoj preventivnih i alternativnih mjera za rehabilitaciju i reintegraciju djece u njihove zajednice bez institucionalizacije ili pritvora. Glavne aktivnosti projekta su analiza situacije po pitanju prevencije i alternativnih mjera u sferi maloljetničkog prestupništva u pet općina u BiH, te kreiranje akcionih planova i realizacija zadatih aktivnosi u okviru istih.