Biro za ljudska prava Tuzla

image

Tradicionalna manifestacija u povodu međunarodnog dana ljudskih prava

Svake godine Volonteri Biroa za ljudska prava organizuju manifestaciju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava - 10.12.

image

Partnerstva sa drugim organizacijama

U proteklih 20 godina Biro je ostvario veliki broj kontakata i sarađivao sa mnogim organizacijama u BiH i šire.

image

Maloljetničko pravosuđe

Biro za ljudska prava Tuzla kroz razne projektne aktivnosti od 2006. godine utiče na izgradnju sistema maloljetničkog pravosuđa u BiH.

image

Pravna pomoć i savjeti

Biro za ljudska prava Tuzla realizuje program besplatne pravne pomoći od 1995 godine.

 

 

28. i 29. 08. 2018. (Vlašić)  Inicijalna edukacija stručnih timova škola i predstavnika Centara za socijalni rad obuhvatila je niz tema koje su se odnosile na upoznavanje učesnika sa programom jačanja životnih vještina djece i mladih u svladavanju izazova odrastanja i njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Kroz predavanja i interaktivni rad, učesnici su imali priliku upoznati se sa specifičnostima programa koji primarno uključuju ranu identifikaciju rizika koji mogu uticati na razvoj emocionalnih, intelektualnih i društvenih vještina i sposobnosti djece i mladih.  

Program podrazumjeva selektivni rad sa djecom, individualni i grupni, koji će biti proveden od strane stručnih timova u 16 osnovnih škola Tuzlanskog kantona. Pristup u planiranju i provođenju preventivnog rada je u cijelosti individualiziran i prilagođen potrebama svakog djeteta, a rezultati rada se evidentiraju i mjere tokom vremena.   

Edukativna radionica je održana u okviru projekta  „Pravda za svako dijete“  kojeg Biro za ljudska prava provodi u saradnji sa UNICEF-im u BiH i uz podršku Švicarske Vlade i Švedske razvojne agencije.