Biro za ljudska prava Tuzla

izgradnja civilnog društva, obrazovanje, razvoj kulture nenasilja, afirmacija i primjena svih metoda kreativnog rješavanja sukoba

O nama Vijesti
image

Obilježavanje međunarodnog dana ljudskih prava

od 1998. tradicionalna manifestacija

 
Tradicionalna manifestacija u povodu međunarodnog dana ljudskih prava

Svake godine Volonteri Biroa za ljudska prava organizuju manifestaciju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava - 10.12.

image

Otvoreni za partnerstva sa vladinim i nevladinim organizacijama

 

 
Partnerstva sa drugim organizacijama

U proteklih 20 godina Biro je ostvario veliki broj kontakata i sarađivao sa mnogim organizacijama u BiH i šire.

image

Izgradnju sistema maloljetničkog pravosuđa u BiH 

 

 
Maloljetničko pravosuđe

Biro za ljudska prava Tuzla kroz razne projektne aktivnosti od 2006. godine utiče na izgradnju sistema maloljetničkog pravosuđa u BiH.

image

Besplatna pravna pomoć

 

 
Pravna pomoć i savjeti

Biro za ljudska prava Tuzla realizuje program besplatne pravne pomoći od 1995 godine .

 

23.02.2016. godine -Posjeta predstavnika MUP-a Unsko-Sanskog kantona MUP-u Tuzlanskog kantona

 

U sklopu projekta „Pravda za svako dijete“ Biro za ljudska prava Tuzla je danas 23.02.2016. godine organizovao posjetu predstavnika MUP-a Unsko-Sanskog kantona na čelu sa policijskim komesarom Mujom Korčićem, MUP-u Tuzlanskog kantona. Delegaciju MUP-a USK-a primio je načelnik Sektora kriminalističke policije Nermin Alispahić sa saradnicima.

Read more...

09.02.2016. godine – U Doboju održan sastanak radne grupe

 

U Doboju je održan kvartalni sastanak radne grupe za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera. Sastanak je održan uz prisustvo većine članova radne grupe.

Read more...

10.02.2016. godine - U Banjaluci održan sastanak radne grupe

 

U Banjaluci je 10.02.2016. godine održan sastanak lokalne radne grupe za provebu projekta Pravda za svako dijete. Na sastanku je prezentiran kvartalni izvještaj o realizovanim aktivnostima i dogovorene aktivnosti za aktuelni kvartal a vezane za implementaciju akcionog plana.

Read more...

04.02.2016. godine – U Brčkom održan sastanak radne grupe

 

U Brčkom je održan kvartalni sastanak radne grupe za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera.

Read more...